Krav til deltagere

1: kunne anatomien godt, med godkjent eksamen

2: kunne palpere de viktigste anatomiske landemerker

3: kunne palpere muskulær kvalitet=identifisere triggerpunkter ved palpasjon

4: ha klinisk, hands on, erfaring med å behandle muskulære problemer.

5: jobbet klinisk med relevant tematikk, massageterapeuter ol må ha minimum 2 års klinisk erfaring etter endt utdanning, i tilnærmet full stilling

6: kunne ta imot nålebehandling selv

Kommentarer er avsluttet.