Dry needling del 2 Stockholm 16-17 juni 2018

av Knut

Avansert kurset

STED: Stockholm

TIDSPLAN 
Lørdag  kl 0900 – 1630
Søndag  kl 0900 – 1600

PRIS

NOK 3.900,-

 

SUBFASCIELL TEKNINKK. Meget effektiv twichutløser i hudnære muskler

ROLL UP I PISTOLGREPET. Teknikk for å komme til fibre som ellers ikke er så lett tilgjengelig

PERIOSTAL PICKING. Traumatisering.

ROTASJONSTEKNIKKER

ØNSKEREPRISEN. Teknikker/områder fra introkurset som ønskes belyst.

INTRAMUSKULÆR BEHANDLING/DRY NEEDLING AV BLANT ANNET:

Abdominal muskulatur, Håndens og fotens muskulatur,  Iliopsoas, Quadratus Lumborum, ny gjennomgang av nakken, Scalenus,   Supraspinatus, Gluteus Maximus i farlig sone, Suboccipital,  Lateral Pterygoid, Pectoralis Minor og major,Serratus Anterior, Serratus Posterior Inferior, Serratus Posterior Superior, Tibialis posterior, Popliteus.

Kommentarer er avsluttet.