Litteraturliste

Kurset er primært praktisk, for å få best utbytte av kurset anbefales det å sette seg inn i det teoretiske grunnlaget før/under/etter kurset.

Acupuncture, Trigger Points And Musculoskeletal Pain
Peter Baldry
ISBN: 0443054223

Gunn Approach To The Treatment Of Chronic Pain Intramuscular Stimulation For
Myofascial Pain Of Radiculopathic Origin
Chan Gunn
ISBN: 0443054223

Myofascial Pain And Dysfunction The Trigger Point Manual Vol 1
The Upper Half Of Body
Travell og Simons
ISBN: 0683083635

Myofascial Pain And Dysfunction The Trigger Point Manual Vol 2
The Lower Extremities
Travell og Simons
ISBN: 0683083678

Noen nyttige artikler vil bli tilsendt kursdeltagere.

 

Comments are closed.