Dry needling del 2 Oslo 19-20 oktober 2019

av Knut

Avansert kurset

TIDSPLAN 

Lørdag  kl 0900 – 1630

Søndag  kl 0900 – 1630

PRIS

NOK 3.900,-

STED:   SPORTSKLINIKKEN, Hasle

SUBFASCIELL TEKNINKK. Meget effektiv twichutløser i viktig funksjonelt område

ROLL UP I PISTOLGREPET. Teknikk for å komme til fibre som ellers ikke er så lett tilgjengelig

PERIOSTAL PICKING. Traumatisering av sener og benhinner

ØNSKEREPRISEN. Teknikker/områder fra introkurset som ønskes belyst.

INTRAMUSKULÆR BEHANDLING/DRY NEEDLING AV BLANT ANNET:

Abdominal Obliques, Håndens og fotens muskulatur, Rectus Abdominis, , Iliopsoas,  Quadratus Lumborum, ny gjennomgang av nakken, Supinator, Supraspinatus, Gluteus Maximus i farlig sone, Suboccipital, Lateral  Pterygoid,  Tibialis Posterior, Scaleni, Pectoralis Minor og major,Serratus Anterior, Serratus Posterior Inferior, Serratus Posterior Superior

Kommentarer er avsluttet.