Dry needling kurs

av Mats Koray Genc

Vi tilbyr del 1 kurs og avansertkurs, praktisk rettet, hands on. Triggerpunkbehandling, intramuskulær behandling IMS, segmentell behandling.

Kommentarer er avsluttet.