Dry needling kurs

by Knut

Vi tilbyr del 1 kurs og avansertkurs, praktisk rettet, hands on. Triggerpunkbehandling, intramuskulær behandling IMS, segmentell behandling.

Videobibliotek

by Knut

Introduksjonteknikker og avanserte teknikker presenteres