FAQ

GODKJENNER NAV NÅLEBRUK

JA

KAN JEG BRUKE NÅLEBEHANDLING I KLINIKKEN ETTER KURSET?

Ja.

Det er den anatomiske kunnskapen som er avgjørende. Når man vet hva som er under innstikket, unngår man farlige områder som arteria vertebralis og brysthulen. Men til syvende og sist er det du som fagperson som står ansvarlig for din intervensjon.

KAN TURNUSKANDIDATER VÆRE MED?

Ja.

Så lenge anatomikunnskapene er i orden.

KAN NAPRAPATER VÆRE MED?

Ja.

Flere naprapater har vært med på kurset og har hatt godt utbytte av det. De gir utrykk av å være glad for å slippe og slite ut tomler og albuer på akupressur!

DEKKER FORSIKRINGSSELSKAPER SKADER PÅFØRT VED NÅLER?

Ja,oftest gjør ansvarsforsikringen det, men ta kontakt med din leverandør for å undersøke.

HVOR FÅR JEG KJØPT NÅLER?

Det er flere forhandlere, jeg kjøper mine fra HEGU (en link!)

ER DET ET DEL 2 PÅ KURSET?

ja

Gir kurset fortbildningspoäng for Svenske naprapater?

Ja 

Fortbildning för SNF:

  • INTRODUKSJONSKURS: Godkänd med 16,5 fortbildningspoäng
  • AVANSERTKURS:  Godkänd med 13 fortbildningspoäng

Holland:

Gecertificeerde dry needling cursus geldig?

Heel hartelijk dank voor uw mail. Het onderwerp dry-needling is uitgebreid besproken in de Commissie Kwaliteit en Beroepsinhoud van het KNGF. Deze commissie is unaniem van mening dat dry-needling tot het domein van de fysiotherapeut behoort. Ook het Algemeen Bestuur KNGF heeft dry-needling als onderwerp behandeld.

Dry-needling (Commissie Kwaliteit en Beroepsinhoud)

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, behoort dry-needling niet tot de voorbehouden handelingen. Dit daar het hier niet gaat om injecteren met een holle naald. Net als bijvoorbeeld accupunctuur, waarbij ook met «dichte» naalden wordt behandeld, is dry-needling dan ook toegestaan. Zoals met iedere verrichting, draagt de betreffende behandelaar er altijd wel zorg voor dat de juiste kennis en kunde is opgedaan om de betreffende behandeling te verrichten.

De wijze van behandelen tijdens een zitting fysiotherapie wordt vastgesteld door de BIG geregistreerde fysiotherapeut, rekening houdend met opleiding, kennis, kunde en het beroepsprofiel. Een erkende opleiding is niet toegewezen. Dit daar dry-needling geen deelregister in het Centraal Kwaliteitsregister kent. Het doel van dry-needling is het werken met naalden gericht op fysiotherapeutische diagnose en werkt met een biomedisch verklaringsmodel en past daardoor geheel binnen de fysiotherapie Bij dry-needling is dan ook sprake van gebruik van naalden die zich richt op een pijnplek, namelijk de opeenhoping van melkzuren. Een dergelijk pijnpunt bevindt zich als een laagje tussen de spieren en het huidweefsel en is daarom anatomisch aanwijsbaar.

Een stuk waarin wordt gemeld, dat dry-needling binnen de fysiotherapie past, is niet opgemaakt. Behandelmethodieken worden bepaald rekening houdend met diverse factoren en stukken als onder andere beroepsprofiel en zorgwet (voorbehouden handelingen) en bezien wordt wat kan worden toegepast. Er zijn doorgaans beschrijvingen wat in algemeenheid kan en mag en wat niet, er is geen lijst met methodieken en aanbevelingen. Er is geen directe wens een dergelijke lijst op te maken. Dit daar fysiotherapie binnen het beroepsprofiel een vrijheid kent en ontwikkelingen mogelijk maakt zonder verdere beperkingen in methodiek. Uiteraard behoren bij de stukken ter bepaling van behandelingen ook de richtlijnen.

 

Dry-needling (Algemeen Bestuur  mei 2007)

Dry-needling past wel binnen het domein van de fysiotherapie. Als verrichting moet het wel onderdeel uitmaken van een toetsbaar fysiotherapeutisch behandelplan. 

Het grijpt aan op het bewegingsapparaat en er ligt een theoretische westerse rationale (gebaseerd op de ‘beta en gamma  wetenschappen’) aan ten grondslag. Er is beperkte evidentie dat myofascial triggertherapie beter werkt als je gebruik maakt van naalden. Het KNGF is van mening dat innovatie en ontwikkeling mogelijk moet zijn [1] 

 

[1] Aanscherping beroepsprofiel

Voor een aantal therapievormen bestaat slechts beperkte evidentie. Het KNGF gaat ervan uit dat voor ‘nieuwe ontwikkelingen ‘ in de fysiotherapie in eerste  instantie slechts beperkte evidentie beschikbaar is. Er wordt gewerkt aan een aanscherping van het beroepsprofiel om ervoor te zorgen dat therapieën waar beperkte evidentie voor is, gecontroleerd kunnen worden ingevoerd.

 

 

Comments are closed.